O nás

Senior nezisková organizácia sídli vo Vojke nad Dunajom a bola založená 11. novembra 1999, zakladateľmi Vlastou Csonkovou a JUDr. Emanuelom Krokovičom. Nezisková organizácia je prevádzkovateľom penziónu Lyda, ktorý je orientovaný na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov dôchodkového veku.

Penzión Lyda sa nachádza v obci Vojka pri Dunaji, v peknom prostredí, pri hrádzi a pri kostole, 30 km južne od stredu Bratislavy. Poskytujeme 24-hodinovú službu sociálnej starostlivosti starším občanom, ktorí nie sú schopní z akýchkoľvek dôvodov žiť v domácom prostredí a vyžadujú si nepretržitú profesionálnu opateru.