ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného praktického lekára, ktorý raz týždenne prichádza do penziónu na vyšetrenie klientov. Ak je nutné odborné vyšetrenie klienta, máme zmluvné vzťahy s lekárskymi zariadeniami. Na požiadanie zabezpečujeme prevoz klientov do akýchkoľvek zdavoníckych zariadení vozidlami rýchlej záchrannej pomoci. V prípade zhoršenia zdravotného stavu zorganizujeme okamžitú hospitalizáciu na príslušnom nemocničnom oddelení.

Pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb rešpektujeme slobodný výber lekára našich klientov. Naše zdravotné sestričky slúžia 12 hodín denne, inak zabezpečujeme 24-hodinovú službu. Podávanie liekov si organizujeme samostatne, samozrejme, podľa lekárskych odporúčaní.

AKTIVAČNÁ TERAPIA

Socializáciu klientov podporujeme individuálnym prístupom, skupinovou činnosťou, pracovnými tvorivými aktivitami, ktorými sa snažíme rozvíjať psychické schopnosti, ktoré spomaľujú proces starnutia.

Činnosti sú pripravované tematicky, v lete organizujeme grilovanie v záhradných priestoroch penziónu, v zime a v čase nepriaznivého počasia rozvíjame iné formy záujmových činností. Záleží na klientovi, aká forma prístupu bude zvolená.

Okrem artterapie pracujeme s klientami aj kanisterapiou s naším certifikovaným kanisterapeutickým labradorom Atosom. Klienti majú možnosť kontaktu so psíkom, hladkanie, hranie sa a venčenie v prípade možností. Mnoho klientov malo v pôvodných domovoch domáce zvieratká, preto sa snažíme ich pobyt v penzióne spríjemniť aj v tejto oblasti.

OSTATNÉ SLUŽBY

Okrem sociálnych služieb majú klienti zabezpečené fyzioterapeutické služby, služby kozmetičky, kaderníčky, pedikérky, a ak si klient vyžiada službu matrikára na overovanie podpisov, je možné vyhovieť aj tejto požiadavke.

Každú sobotu navštevuje klientov kňaz.

Ak sú ďalšie požiadavky zo strany klientov, sme schopní ich zrealizovať. Naše služby neustále rozširujeme a prispôsobujeme požiadavkám našich klientov. Snažíme sa im v rámci možností vyhovieť v každom smere, preto nie je možné uvádzať všetky poskytované služby na našich stránkach.